Passionate about the art of healing

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door heelkunst.  Als tiener hield ik voordrachten over het zelfhelend vermogen van lichaam en geest. Als archeoloog in opleiding dook ik in de religieuze tempel-geneeskunst en ambachtelijke heelkunde van de Oude Grieken. En als moeder van vier kinderen en auteur verdiepte ik mij breed in natuurlijke geneeswijzen: Via homeopathie, antroposofie, natuurlijke immunologie, aromatherapie, kruidengeneeskunde, klank(schaal)therapie, edelsteentherapie, massage, chakra-leer, bloesemtherapie, meditatie en het erfgoed van Weston Price. In 2012 verscheen mijn boek ‘Bevallen op eigen kracht’ over zelfsturing in geboortezorg.

 

Vanaf 2015 onderzocht ik vanuit Zweden de gezondheidsrisico's van draadloze techniek. Door mijn onderzoek zag ik in hoezeer ons ethermillieu onder druk staat en hoe dat momenteel DE onbegrepen factor is achter chronische vermoeidheid, overprikkeldheid en tal van onverklaarbare mentale en lichamelijke klachten. Sinds mijn onderzoek zet ik mij lokaal en landelijk in voor veilige technlologie op school. Hier worden kinderen het zwaarst belast omdat de de straling per m2 nergens hoger is terwijl kinderen er aantoonbaar kwetsbaarder voor zijn dan volwassenen.  

 

Met de toename van mijn bewustzijn over de vervuiling van onze ether, begon ik schadelijke stralingsbronnen scherper waar te nemen.  Tegelijkertijd zag en ervoer ik hoe men via geo-engineering ons luchtruim vervuilt met zware metalen en hoe we daarmee afgesneden worden van het zonlicht, onze belangrijkste bron van energie en vitaliteit op aarde. Naast mijn activisme wilde ik iets bijdragen aan de kwaliteit van de energie die ons omringt en voelde en zag (aan mijn planten!) dat orgonite daar een bijdrage aan leverde.  Ik beschouw het niet als sluitende oplossing voor het stralingsvraagstuk maar als een manier om zo fit en vitaal mogelijk te blijven in de zee aan frequenties die ons omringt.  Mijn gevoeligheid voor energie komt mij in het maken van orgonite goed van pas. Ik test al mijn ingrediënten en voorwerpen zelf uit, niet via afgeleide informatie van meetapparatuur maar direct vanuit mijn intuïtie en lichaamsgevoel.
Norsesund 

 

Ik begon met het maken van orgonite in de stilte van de Zweedse bossen in het kleine kunstenaarsdorp Norsesund. Ons grote houten huis was de perfecte hang-out om ongestoord te experimenteren. Een paar oude kelders voor het grove werk terwijl een rood gastenhuisje dienst deed als atelier. Deze afgelegen, stralingsvrije plek was tevens de ideale plek om het effect van mijn creaties zonder omgevingsruis te kunnen ervaren.  Want daar ging het me om. Dit was een nieuw product waarvan ik voelde dat het werkte. Ik wilde zelf zien en ervaren wat het te bieden had.   

Op een dag in september zette ik al mijn orgonites op onze steiger aan het meer om een paar foto’s te maken. Toen ik na een uur terugkwam, zwommen er tot mijn verbazing honderden, misschien wel duizenden kleine visjes om de steiger heen. Een magisch beeld dat ik in al die tijd dat we in Norsesund woonden nooit eerder had gezien. Onze woonplaats was vernoemd naar die visjes die volgens de buurman specifiek voorkwamen in dit meer en heel gezond waren. ‘Norse’ was de naam van de vis en ‘sund’ verwees naar ‘gezond’ in het Oud Zweeds. ‘Gezonde vis’ heette ons dorpje. Deze visjes leken als door een magneet aangetrokken te worden door orgonite. Ik realiseerde me dat de vis al eeuwenlang in veel culturen symbool staat voor vitaliteit en levenskracht en dat dat in onze taal nog altijd tot uitdrukking komt wanneer we zeggen dat we ons ‘Zo gezond als een vis voelen’ of  'Als een vis in het water'. Het was het startsein om de mogelijkheden van orgonite verder te verkennen. Inmiddels ben ik veel bijzondere observaties en ervaringen verder en wil ik de potentie van orgonite graag delen met anderen. Moderne alchemie 

 

Orgonite maken is een moderne vorm van alchemie waarbij ik natuurkrachten gebruik om energie op te wekken met een hoge trillingsfrequentie.  Op ambachtelijke wijze komt een therapeutisch product tot stand dat via trilling lichaam en geest in balans brengt. Al dan niet in samenspraak met een cliënt. Het is toveren, inspiratie en logica in één,  schitterend werk waarin mijn interesses, kwaliteiten en levenservaring plotseling verrassend samenvloeien: Mijn passie voor heelkunst, mijn gevoeligheid voor energie en mijn affiniteit met elementen uit de aarde (gesteenten en mineralen). Uit mijn academische studies Kunstgeschiedenis,  Archeologie en Egyptologie put ik hernieuwde inspiratie over oude geometrische vormen en patronen en hun vermogen om de kwaliteit van energie te verhogen. Mijn heldere dromen en visioenen vormen niet zelden het vertrekpunt voor een nieuw ontwerp.