'Transforming armoured energy into a vital life force....'

Kunsthars is een organische stof met het vermogen om energie uit de omgeving aan te trekken. De metaaldeeltjes in de orgonite zijn anorganisch en reflecteren de energie weer. Wanneer kunsthars opdroogt krimpt het. Dat geeft een constante druk op de metaaldeeltjes die daardoor razendsnel energie uitwisselen. Hierdoor wordt de aangetrokken energie ‘losgeschud’ en opnieuw vrijgegeven. Dat wat door Reich ‘dode’ of ‘gewapende’ energie werd genoemd, kan op deze manier constant omgezet worden in een nieuwe stroom vitale levensenergie.

 

De mineralen, heilige geometrische patronen, symbolen en kleuren die toegevoegd worden aan orgonite geven met hun specifieke trillingsfrequentie elk hun unieke kracht en kleur aan de energie die orgonite genereert.  Af en toe komt dit fenomeen zichtbaar tot uitdrukking wanneer orgonites een laklaag krijgen. Na verloop van tijd kunnen zich dan aan de onderkant van de orgonite miniscule golfpatronen aftekenen  (zie afbeelding hieronder).  Hoewel dat etsthetisch gezien niet altijd wenselijk is, laat het goed zien dat orgonite trillingen genereert.  In het productieproces kunnen ook de frequenties van geluiden, intenties, gedachten en visualisaties hun specifieke trilling op het object overbrengen. Vanuit dit gegeven worden orgonites van Norsesund Orgonite altijd in een positieve, zuivere en gewijde sfeer geproduceerd.  

Toen ik het schuren en polijsten nog niet goed onder de knie had, lakte ik sommige orgonites af. In de dunne laklaag kwamen vaak de trillingspatronen tot uiting die orgonite genereert.
De trillingen die orgonite genereert tekenen zich af in de lak aan de onderkant van het voorwerp.

 Edelstenen, mineralen en geometrische patronen of symbolen kunnen een extra kwaliteit toevoegen aan het object maar zijn niet noodzakelijk om orgonite te laten werken. Een eenvoudige basis-orgonite die slechts uit metaaldeeltjes in hars bestaat kan haar werk prima doen.  Dergelijke eenvoudige transformatoren zijn interessant voor hen die voor een bescheiden bedrag kennis willen maken met orgone energie of het zelf willen maken . Deze onafgewerkte orgonites, in de volksmond ook wel 'Dirty Harry's' genoemd, worden veel gebruikt op energetisch vervuilde plaatsen in de openbare ruimte. Ze worden bijvoorbeeld begraven in de buurt van zendmasten maar ook neergelegd op plekken waar meer positieve energie gewenst is (b.v. scholen, kantoren, gemeentehuizen, gevangenissen), waar water-, lucht-, of bodemverontreiniging aanwezig is (Met name water is een krachtige geleider van orgone energie) of waar behoefte is aan het harmoniseren van grote droogte of juist overdreven regenval.

 

Dit zogenaamde ‘giften’ is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging waarbij men via orgonite de natuurlijke kosmische energie in balans probeert te brengen. Op verschillende onrustige plekken op aarde zijn inmiddels met succes orgonite expedities uitgevoerd.  Het ervaren team van Orgonise Africa heeft op het Afrikaanse continent inmiddels meer dan 25.000 orgonites verspreid om de verstoorde energie in het klimaat en de ether te balanceren. Een transformator van gemiddelde grootte reinigt volgens dit team vanaf haar standplaats een gebied met een straal van ca. 500 meter. Op haar standplaats is de kracht van de orgonite het sterkst. Met het toenemen van afstand neemt haar kracht geleidelijk af. Wil men de energie rondom zendmasten verbeteren dan volstaat het volgens Orgonise Africa een orgonite binnen een straal van 100 meter te plaatsen. Zij stellen dat het schadelijke effect van zendmasten hiermee met zo'n 90% afneemt wat voor de meeste mensen genoeg is om er geen last meer van te hebben.  Een interessante en veelbelovende hypothese die ik zelf ben gaan uittesten vanaf het voorjaar van 2015. (meer hierover bij observaties, zie beneden)

Observaties en onderzoek

 

Diepe slaap, levendige dromen

 

De eerste orgonites die ik in huis haalde kwamen uit Zuid-Afrika. Met een towerbuster in het raamkozijn van mijn slaapkamer sliep ik opeens ouderwets diep en vast, zoals ik als kind deed.  Ook merkte ik dat ik in mijn slaap heerlijk ver weg van de aarde kon drijven, veel verder dan normaal,  en dat mijn dromen helderder en levendiger werden.  Zowel mijn man als ik hadden het gevoel dat de atmosfeer in huis lichter, harmonieuzer en creatiever werd.

 

 

 

Effect op kinderen 

 

Nadat ik gezien had hoe orgonite ontelbare visjes om onze steiger aantrok, ging ik verder op onderzoek. Ik werkte als peuter- en kleuterjuf op een Vrije school in Zweden en nam af en toe een orgonite mee naar school.  Als een kind verdrietig of boos was, gaf ik het één van mijn  ‘schatstenen’. Vrijwel zonder uitzondering observeerde ik daarna het volgende: 1. Directe verstilling en het verdwijnen van negatieve emoties. 2. Een lange aandachtige concentratie op de orgonite. 3. Het kind verstilt in zichzelf en raakt, met de blik op oneindig, in een dromerige toestand. 4. Het kind geeft mij de orgonite terug met een instemmende glimlach. 5. Het kind vervolgt zichtbaar sterker zijn of haar weg.  Ik merkte dat ik mijn orgonite stenen kon inzetten als middel om de kinderen tot zichzelf te laten komen.

Orgonite op mijn steiger trok tot mijn verbazing honderden visjes aan. Jammer genoeg had ik toen alleen een oud nokia'tje bij me om een foto' te maken waardoor je niet goed kunt zien hoe veel visjes er nog in de diepte zwommen.
Orgonite op mijn steiger trok tot mijn verbazing honderden visjes aan. Jammer genoeg had ik toen alleen een oud nokia'tje bij me om een foto' te maken waardoor je niet goed kunt zien hoe veel visjes er nog in de diepte zwommen.
De bovenste bladeren van dit citroenboompje werden wel drie keer groter dan de oorspronkelijke bladeren nadat we een orgonite in de pot plaatsten.
De bovenste bladeren van dit citroenboompje werden wel drie keer groter dan de oorspronkelijke bladeren nadat we een orgonite in de pot plaatsten.

Plantengroei

 

Toen het zomer werd, viel op dat een aantal planten extreem groot uitgegroeid was vergeleken bij de rest. We verbaasden ons erover totdat ik me realiseerde dat ik precies achter die planten een grote orgonite in de klas geplaatst had. Thuis had ik ook al vastgesteld dat een klein citroenboompje en mijn rabarber opeens drie keer zo grote bladeren kregen nadat ik er een orgonite bij had gelegd. In een andere bak thuis zag ik hoe uit een haarfijn afgestorven stengeltje van de Oost-indische kers zo maar een sterke nieuwe stengel groeide nadat ik er een orgonite op gelegd had. Het had er alle schijn van dat orgonite de vitaliteit van planten geweldig versterkte. Met mijn collega’s begroeven we nu een orgonite onder een zielig appelboompje dat al jaren geen vrucht gaf. Een van mijn collega’s die veel in de tuin werkte, vermoedde dat dat veroorzaakt werd door een grote zendmast die 150 meter verderop stond. De rest van de struiken in de tuin groeide volgens haar ook al jaren nauwelijks. Al eerder had ik daarom een orgonite vlak bij de zendmast begraven. Nu begroeven we er nog één onder de appelboom.


 In de lente zagen we hoe de appelboom en de roos die ernaast stond vol in bloei kwamen. Daarop gonsde het rond de appelboom de hele zomer van de bijen, iets wat al jaren niet meer voorgekomen was. Een hoopvol signaal. Begin juni begon de vakantie die in Zweden drie heerlijke maanden duurt. Na de vakantie kwam ik weer op mijn werk waar mijn collega’s mij opgewonden tegemoet liepen en vertelden dat ze voor de allereerste keer drie volle manden met appels van de boom geplukt hadden. Een wonder! noemden ze het.

Water en ijskristallen

 

In diezelfde zomer experimenteerde ik met orgonite en ijs. Ik liet water opvriezen met een orgonite boven op de vriezer. Zonder uitzondering had dat tot effect dat het ijs in het midden van het bevroren oppervlak sterk opbolde waarbij het in het midden in een punt omhoog stak, als een kleine stalachmiet. Een opvallend resultaat wat uitblijft bij het invriezen van bijvoorbeeld ijsblokjes. Het zag er uit alsof het bevroren water sterk aangetrokken werd door de orgonite er boven. (NB! Plaats een orgonite liever niet IN de vriezer, door temperatuurverschillen kunnen barsten ontstaan)  

Recht boven deze ijsplaat plaatste ik een orgonite. In het midden vormde zich een stalachmiet.
Recht boven deze ijsplaat plaatste ik een orgonite. In het midden vormde zich een stalachmiet.

 

Wetenschapelijk onderzoek

  

Hoewel orgone energie door verschillende wetenschappers is onderzocht en bevestigd via dubbelblind onderzoek (1), is de werking van het moderne orgonite tot op heden vooral proefondervindelijk aangetoond.(2) Dat hangt samen met verschillende factoren. Allereerst is orgonite een recente innovatie en orgone energie nog een kleine onderzoeks-niche binnen de natuurkunde. De twee hebben nog geen serieuze poging tot contact ondernomen. Sommige gerespecteerde orgone onderzoekers willen dat ook niet. Zij worden liever niet geafficheerd met het populaire new-age-achtige product dat orgonite soms op het eerste gezicht is. Het onderzoek naar de werking van orgonite vereist ook dat wetenschappers hun aandacht verleggen van het meten van kwantiteit naar het meten van kwaliteit.  Zo geven meters van radiofrequente straling geen afwijkende waarden in de buurt van een orgonite. De stralingskwantiteit blijft aldus hetzelfde. Echter, met ionenmeters wordt wel een verschil gemeten. Wanneer een orgonite op een stralingsbron geplaatst wordt blijkt de afgifte van positieve ionen omgezet te worden in de afgifte van negatieve ionen wat een indicator is voor een verbetering van de kwaliteit van de energie. Elektronische apparatuur geeft in het algemeen positieve ionen af, een teken van verminderde kwaliteit van energie. Natuurlijke bronnen als bomen, watervallen of aroma's van etherische oliën zijn daarentegen bronnen van negatieve ionen die de kwaliteit van onze ether-energie verbetert. Het wetenschappelijk onderzoek naar orgonite moet dus nog beginnen. Dat maakt orgonite vooralsnog tot een pioniersproduct dat gebruikt en gemaakt wordt door mensen die de positieve effecten ervan aan den lijve hebben ondervonden. 

Orgonite voor vermindering van klachten door elektromagnetische velden.

 Ik bied een aantal specifieke orgonites aan om de kwaliteit van elektromagnetische velden van draadloze apparatuur te verbeteren. In Zweden deed ik anderhalf jaar onderzoek naar de gezondheidsrisico's van draadloze techniek. Daar ontdekte ik dat de meerderheid van al het onafhankelijk gefinancierde onderzoek aantoont dat deze techniek een ernstig gezondheidsrisico vormt en en dat de huidige blootstellingsnormen drastisch aangepast dienen te worden om biologische schade te voorkomen . Overal ter wereld hebben overheden, industrieën en media deze risico's uit economisch oogpunt, net als bij takak, asbest en hoogspanningsleidingen, jarenlang genegeerd. Gelukkig komt daar nu langzaam verandering in. Maar het gezondheidsrisico van draadloze techniek is acuut en de klachten van veel mensen een dagelijkse realiteit. Daarom is directe bescherming gewenst.. Orgonite kan daarin een ondersteunende rol in spelen

Let wel,  orgonite is een pioniersproduct dat inspringt op falend overheidbeleid. Logischerwijs kan ik daardoor, ondanks alle veelbelovende testen en observaties,  geen wetenschappelijk onderbouwde garanties bieden. Ik heb vastgesteld dat een orgonite amulet of hanger het persoonlijke energieveld versterkt en dat het bijdraagt aan de groei en bloei van planten in de buurt van zendmasten en aan de vorming van opvallende ijskrsitallen.  Ook merk ik dat ik minder last heb van zendmasten waar orgonite bij ligt. Op basis daarvan stel ik dat orgonite een positieve bijdrage levert aan de vitaliteit van organismen en op die manier tegenwicht biedt aan elektrostress.. Een grote producent van orgonite in Afrika heeft met een opzienbarende test aangetoond dat orgonite stickers daadwerkelijk in staat zijn de negatieve straling van draadloze devices om te vormen naar positieve energie. Voor mij zijn deze indicatoren aanmoedigend genoeg om dit pioniersproduct te willen maken, verstrekken en uittesten.  

Echter, ik ben de eerste om te onderkennen dat het verwijderen van stralingsbronnen wetenschappelijk gezien de beste en meest volledige remedie tegen elektrostress is en dat orgonite geen sluitend antwoord is op het stralingsvraagstuk.  Volg daarom de volgende richtlijnen:  Reduceer stralingsbronnen in de directe leefomgeving, houd afstand tot onvermijdbare stralingsbronnen en draag een mobiele telefoon niet op het lichaam. Leg draadloze apparatuur (ook spelcomputers en consoles) niet in de slaapkamer en schakel bij een mobiel, tablet of notebook de Wifi modus uit en stel de vliegtuigmodus in wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Op die wijze valt schadelijke radiofrequente straling weg en komt het lichaam tot rust.

Noten

1. Müschenich, S. & Gebauer, R.: "Die (Psycho-)Physiologischen Wirkungen des Reich'schen Orgonakkumulators auf den Menschlichen Organismus" ("The [Psycho-]Physiological Effects of the Reich Orgone Accumulator on the Human Organism,") University of Marburg (Germany), Department of Psychology, Master's Degree Dissertation, 1986. Published as: "Der Reichsche Orgonakkumulator. Naturwissenschaftliche Diskussion - Praktische Anwendung - Experimentelle Untersuchung" ("The Reichian Orgone-Accumulator. Scientific Discussion - Practical Use - Experimental Testing"), 1987, published by Nexus Verlag, Frankfurt (Also see the published work: Müschenich, Stefan: Der Gesundheitsbegriff im Werk des Arztes Wilhelm Reich (The Concept of Health in the Works of the physician Wilhelm Reich), Doktorarbeit am Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg (M.D. thesis, 1995, University of Marburg (published by Verlag Gorich & Weiershauser, Marburg) 1995.

Meer studies naar orgone energie zijn te vinden op Pubmed.

2. o.a. uit Canada en Zuid-Afrika