EMF shields

Elektromagnetische velden van draadloze apparatuur vormen een wetenschappelijk aantoonbaar gezondheidsrisico.

EMF shields van Norsesund Orgonite verbeteren de kwaliteit van elektromagnetische velden van draadloze apparatuur zodat zij minder belastend worden voor levende organismen.  

 

Norsesund Orgonite baseert zich hierin op persoonlijke observatties, ervaringen van gebruikers en een opzienbarende test. Omdat orgonite een pioniersproduct is waaraan nog geen wetenschappelijke garanties ontleend kunnen worden, is het raadzaam om orgonite ook als zodanig te gebruiken, d.w.z. daar waar het gebruik van draadloze apparatuur niet vermeden kan worden. Houd daarbij de volgende voorschriften in acht:     

 

Vervang draadloze techniek in de directe leefomgeving zo veel mogelijk door bekabelde techniek, houd afstand tot onvermijdbare stralingsbronnen en draag een mobiele telefoon niet op het lichaam. Leg draadloze apparatuur (ook spelcomputers en consoles) niet in de slaapkamer, haal de stekker uit het stopcontact als spelcomputers niet gebruikt worden en schakel bij een mobiel, tablet of notebook de Wifi modus uit en stel de vliegtuigmodus in wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Op die wijze valt schadelijke radiofrequente straling volledig weg en kan blootstelling aan straling tot wel 80% gereduceerd worden.  Daarmee komen cellen tot rust en kan het lichaam zich herstellen.

 

Verkocht, op aanvraag leverbaar